Werken bij HUB!

Een baan via HUB! is een prima start om een organisatie te leren kennen! Wij bieden hiervoor twee contractmogelijkheden:

1.         Een overeenkomst met uitzendbeding
2.         Een overeenkomst zonder uitzendbeding (detacheren)

Het belangrijkste gegeven voor deze overeenkomsten is het fasensysteem van de NBBU (hiervan volgen wij teven de cao, te vinden onder formulieren). Dit fasensysteem bestaat uit een periode van in totaal 5 ½  jaar. In deze 5 ½  jaar is er in fase 1 en 2 de mogelijkheid voor flexibele uitzendovereenkomsten. Daarna kan er eventueel een dienstverband voor (on)bepaalde tijd aan de orde komen. Graag leggen we jou uit hoe dit fasensysteem werkt, zodat je precies weet waar je aan toe bent. Het fasensysteem bestaat uit 4 fasen:

■ Fase 1 – week 1 t/m 26
Telt 26 gewerkte weken: Hierin geven we uitzendovereenkomsten met  (of zonder) uitzendbeding*
Fase 2week 27 t/m 78
Telt 52 gewerkte weken: Hierin geven we uitzendovereenkomsten met  (of zonder) uitzendbeding*
Fase 3 | na voltooiing van fase 1 en 2
Telt 208 weken, maar zijn minder flexibel. We geven hierbij uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze fase mogen we maximaal 6 tijdelijke uitzendovereenkomsten met elkaar aangaan, over een periode van maximaal 4 jaar. Gedurende deze uitzendovereenkomsten geldt er een loondoorbetalingverplichting bij ziekte of als het werk wegvalt.
Fase 4na voltooiing fase 1, 2 en 3 
Na maximaal 5,5 jaar heb je recht op een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. Gedurende deze uitzendovereenkomsten geldt er ook een loondoorbetalingverplichting bij ziekte of als het werk wegvalt.

*Uitzendbeding? Wat betekent dat?
Kort gezegd dat je een flexibel contract hebt: ‘einde opdracht = einde overeenkomst’. Als de opdracht eindigt, eindigt daarmee automatisch de uitzendovereenkomst. Ook ziekte leidt tot beëindiging van de uitzendovereenkomst. Maar ook jij mag de overeenkomst opzeggen wanneer je wilt (en vice versa).

Overeenkomst zónder uitzendbeding (= detacheren)
Wanneer je een overeenkomst hebt zónder uitzendbeding, praten we over detachering. Tijdens dit contract is er sprake van een loondoorbetalingsverplichting voor de duur van de overeenkomst. Je kunt deze overeenkomst alleen tussentijds beëindigen als deze mogelijkheid in het contract is opgenomen (vaak wordt hiervoor een opzegtermijn gehanteerd). Voor de opdrachtgever geldt dan uiteraard hetzelfde. 

Overname of een vaste baan
Een overname of op den duur zelfs een vaste baan bij de opdrachtgever is natuurlijk ook altijd een mogelijkheid! Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever, kan dit al na een bepaalde periode. 

Salaris
Je bruto uurloon wordt per opdracht met je afgesproken. Dit salaris wordt niet door ons bepaald, maar door de opdrachtgever: zodat je hetzelfde wordt ingeschaald als een vaste medewerker in dezelfde functie. Naast het bij de opdrachtgever geldende uurloon ontvang je ook de daar geldende toeslagen of eventuele onkostenvergoedingen. Je salaris wordt 4-wekelijks door ons uitbetaald aan de hand van je urendeclaratie die je wekelijks online invult. 

Een dienstverband via HUB!
Mocht je bij ons in dienst komen, dan krijg je uiteraard netjes alle benodigde informatie van ons over je contract en verdere details gedurende de periode dat je via ons bij een opdrachtgever werkt. Zo weet je precies waar je aan toe bent. En zijn dingen je even niet helemaal duidelijk? Dan zijn we er natuurlijk voor jou. We zijn namelijk niet alleen werkgever, maar ook jouw ‘HR-afdeling op afstand.’