Uitzenden, Detacheren

Je organisatie groeit hard en/of je hebt meer werk dan je aankunt. Een logische stap is dan het aannemen van (extra) personeel. Het aannemen van personeel is een grote stap. Velen worden afgeschrikt door de mogelijke risico’s en administratieve rompslomp, zoals het maken van contracten en onderhouden van personeelsdossiers. In plaats van een medewerker in eigen dienst te nemen kun je er ook voor kiezen om de eerste periode een medewerker uit te zenden of te detacheren via HUB! Beide zijn bekende begrippen, maar weet je wat het verschil is tussen deze vormen? Wij leggen het graag uit, zodat je weet wat de mogelijkheden zijn.

Uitzenden (met uitzendbeding)
Met uitzenden werven en selecteren wij het personeel voor je organisatie. Wanneer een organisatie een aanvraag doet voor personeel gaan wij voor je aan de slag om de juiste match te maken tussen de aanvraag en beschikbare mensen. Als de match is gemaakt wordt de werknemer ter beschikking gesteld aan een derde (aan jou, de opdrachtgever) om arbeid te verrichten. Dit heet uitzenden.
In de uitzendovereenkomst nemen we het uitzendbeding op. In dit beding wordt bepaald onder welke omstandigheden de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt. Bij ons houdt dit in dat de uitzendovereenkomst eindigt wanneer het werk (de opdracht) tot een einde is gekomen. In dit beding is tevens opgenomen dat de uitzendovereenkomst bij ziekte eindigt. Maar let op, hier zit ook een keerzijde aan: bij een overeenkomst met uitzendbeding kan ook een uitzendmedewerker op ieder moment beslissen om te stoppen. De flexibele mogelijkheden gelden dus voor beide partijen. Uitzenden is een goede oplossing wanneer je (piek)werkzaamheden hebt, maar geen tijd of ruimte om te werven; een langere proefperiode aan wilt houden; en iemand zonder ‘administratieve rompslomp’ aan de slag wil laten gaan. Dit werk nemen wij je namelijk uit handen!

Detacheren (zonder uitzendbeding)
Een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding is vrijwel hetzelfde als detacheren. Detacheren lijkt op uitzenden en toont veel gelijkenissen. Er is slechts 1 wezenlijk verschil: de overeenkomst wordt aangegaan voor (on)bepaalde tijd, dus zónder uitzendbeding. In deze overeenkomst is vaak een urengarantie besproken. In tegenstelling tot een uitzendmedewerker heeft een detacheringsmedewerker dus meer rechten maar ook meer plichten. Omdat de contracturen vastliggen, krijgt een detacheringsmedewerker deze uren altijd doorbetaald, zelfs wanneer er geen werk is. Daarnaast komt de detacheringsovereenkomst dus niet zomaar tot een eind, zoals dat bij een uitzendovereenkomst wel kan. Een detacheringsovereenkomst geeft daarom meer zekerheid voor alle betrokken partijen. Detacheren is een goede oplossing als je medewerkers aanneemt voor een langlopend project en/of op den duur vaste positie binnen de organisatie. Het scheelt je tijd om te werven en bovendien kun je iemand zonder ‘administratieve rompslomp’ aan de slag laten gaan. Dit werk nemen wij je namelijk uit handen!

Goed om te weten: HUB! is géén traditioneel uitzendbureau! Uitzenden en detacheren zijn diensten in ons totaalpakket aan (flexibele) personeelsoplossingen. Wij gaan enkel voor duurzame opdrachten waarbij geïnvesteerd wordt in een goede arbeidsrelatie, ook als dit om een tijdelijke invulling gaat. Bij tijdelijk gaan we uit van een plaatsing van minimaal 3 maanden, zodat de uitzendmedewerker ook daadwerkelijk de organisatie leert kennen en de nodige werkervaring op doet. Hierbij gaan we het liefst aan de slag met aanvragen die perspectief bieden voor de toekomst: een duurzame plaatsing met de intentie voor een uiteindelijke overname van de uitzendmedewerker. Daar doen we het namelijk voor! Om dit te stimuleren is de overname van een uitzendmedewerker van HUB! geheel kosteloos na een periode van minimaal 30 gewerkte weken.

Team HUB!