Online uren invullen

Zodra je als uitzendmedewerker aan het werk gaat dan ontvang je via e-mail een inlog voor onze online werkomgeving: Helloflex! Hier kan jij o.a. jouw gegevens (gegevens, reserveringen, contract, etc.) inzien, loonspecificaties downloaden en digitaal je uren invullen en indienen. Klik op de login button om rechtstreeks naar de online werkomgeving te gaan >>>

Declaraties
Per dag of per week noteer je het aantal gewerkte uren op een urenbriefje dat klaar gezet is in je Helloflex account. Aan het einde van je werkweek of begin van de nieuwe week (uiterlijk dinsdag) dien je het urenbriefje in, zodat jouw leidinggevende deze kan goedkeuren. Let erop dat je het urenbriefje altijd op een juiste wijze invult! Werk je in ploegen of heb je overuren gemaakt vermeld dan altijd het ploegen- of overwerkpercentage. Nadat jouw leidinggevende het urenbriefje goedgekeurd heeft, worden de uren door ons verwerkt.

Uitbetaling
Na het verwerken van het urenbriefje maken wij (per 4 weken!) je salaris over. Het salaris dat je op je rekening krijgt, is een nettobedrag. Dat wil zeggen dat de belastingen en sociale premies al ingehouden zijn. Overwerkuren zijn vaak extra belast. Aan overwerk houd je daardoor soms netto minder over dan je denkt.

Loonspecificatie
Na iedere salarisbetaling wordt een salarisstrook beschikbaar gesteld in jouw Helloflex account. Daarop staat je totale loon (inclusief toeslagen), hoeveel uren je hebt gewerkt en wat er aan belastingen en premies sociale verzekeringen op het loon is ingehouden.

Reserveringen
Als uitzendmedewerker spaar je een deel van je salaris voor vakantiedagen, kort verzuim en vakantiebijslag. Ook je saldo aan snipperuren en vakantiegeld is in te zien in jouw Helloflex account. De vakantiebijslag is hetzelfde als vakantiegeld. Dit krijg je één keer per jaar in juni automatisch op je rekening gestort. Als je dienstverband eindigt, worden alle gespaarde reserveringen bij de eerstvolgende salarisbetaling automatisch naar je overgemaakt. Je krijgt het dus altijd uitbetaald.