Detacheren

Je organisatie groeit hard en/of je hebt meer werk dan je aankunt. Een logische stap is dan het aannemen van (extra) personeel. Het aannemen van personeel is een grote stap. Velen worden afgeschrikt door de mogelijke risico’s en administratieve rompslomp, zoals het maken van contracten en onderhouden van personeelsdossiers. In plaats van een medewerker in eigen dienst te nemen kun je er ook voor kiezen om de eerste periode een medewerker te detacheren via HUB!

Detacheren 
Bij detachering hebben wij óf de juiste persoon al in huis, of werven wij deze voor je. Als de juiste match er is, zal de medewerker via ons bij jou ter beschikking worden gesteld. Een detacheringsovereenkomst wordt voor alle partijen aangegaan voor (on)bepaalde tijd, dus zónder flexibiliteit. In deze overeenkomst namelijk een urengarantie besproken. Omdat de contracturen vastliggen, krijgt een detacheringsmedewerker deze uren altijd doorbetaald, zelfs wanneer er geen werk is, tot de duur van de overeenkomst verstreken is. Hierna kan de medewerker worden overgenomen door jou als organisatie. Een detacheringsovereenkomst geeft daarom ten opzichte van een uitzend- of payrollcontract meer zekerheid voor alle betrokken partijen, maar dus ook meer risico’s. Detacheren is een goede oplossing als je medewerkers aanneemt voor een langlopend project en/of op den duur vaste positie binnen de organisatie. Het scheelt je tijd om te werven en bovendien kun je iemand zonder ‘administratieve rompslomp’ aan de slag laten gaan. Dit werk nemen wij je namelijk uit handen!

Goed om te weten: Wij gaan enkel voor duurzame opdrachten waarbij geïnvesteerd wordt in een goede arbeidsrelatie, ook als dit om een tijdelijke invulling gaat. Bij tijdelijk gaan we uit van een plaatsing van minimaal 6 maanden, zodat de medewerker ook daadwerkelijk de organisatie leert kennen en de nodige werkervaring op doet. Hierbij gaan we het liefst aan de slag met aanvragen die perspectief bieden voor de toekomst: een duurzame plaatsing met de intentie voor een uiteindelijke overname van de medewerker; daar doen we het namelijk voor! Om dit te stimuleren is de overname van een medewerker geheel kosteloos na een periode van minimaal 26 gewerkte weken (o.b.v. minimaal 20 uur).